Үй кызматкери Адамды тейлеп туруучу (сиделка) резюмеси

187 резюме
Чыпканы ачуу
Чыпканы жабуу
Адисти тандоо
 • Шаар: Москва/Московская область
 • Должность: Адамды тейлеп туруучу (сиделка)
 • Эмгек тажрыйбасы: 3 жылдан 6 жылга чейин
 • Жумуштун түрү: Туруктуу
23 июль 2024 17:16
айына 60 000 ₽ башталат
 • Шаар: Москва/Московская область
 • Должность: Адамды тейлеп туруучу (сиделка)
 • Эмгек тажрыйбасы: 9 жылдан ашык
 • Жумуштун түрү: Туруктуу
15 июль 2024 14:02
айына 50 000 ₽ башталат
 • Шаар: Москва/Московская область
 • Должность: Адамды тейлеп туруучу (сиделка)
 • Эмгек тажрыйбасы: 6 жылдан 9 жылга чейин
 • Жумуштун түрү: Туруктуу
09 июль 2024 11:53
айына 50 000 ₽ башталат
 • Шаар: Москва/Московская область
 • Должность: Адамды тейлеп туруучу (сиделка)
 • Эмгек тажрыйбасы: 1 ден 3 жылга чейин
 • Жумуштун түрү: Туруктуу
09 июль 2024 10:31
айына 70 000 ₽ башталат
 • Шаар: Москва/Московская область
 • Должность: Адамды тейлеп туруучу (сиделка)
 • Эмгек тажрыйбасы: 1 ден 3 жылга чейин
 • Жумуштун түрү: Туруктуу
01 июль 2024 14:51
айына 60 000 ₽ башталат
 • Шаар: Москва/Московская область
 • Должность: Адамды тейлеп туруучу (сиделка)
 • Эмгек тажрыйбасы: 1 ден 3 жылга чейин
 • Жумуштун түрү: Туруктуу
01 июль 2024 14:40
айына 60 000 ₽ башталат
 • Шаар: Москва/Московская область
 • Должность: Адамды тейлеп туруучу (сиделка), Адамды тейлеп туруучу (сиделка)
 • Эмгек тажрыйбасы: 9 жылдан ашык
 • Жумуштун түрү: Туруктуу
26 июнь 2024 13:28
айына 60 000 ₽ башталат
 • Шаар: Москва/Московская область
 • Должность: Адамды тейлеп туруучу (сиделка)
 • Эмгек тажрыйбасы: Иш тажрыйбасыз
 • Жумуштун түрү: Туруктуу
25 июнь 2024 19:17
айына 50 000 ₽ башталат
 • Шаар: Москва/Московская область
 • Должность: Адамды тейлеп туруучу (сиделка)
 • Эмгек тажрыйбасы: 1 ден 3 жылга чейин
 • Жумуштун түрү: Туруктуу
24 июнь 2024 19:03
айына 50 000 ₽ башталат
 • Шаар: Москва/Московская область
 • Должность: Адамды тейлеп туруучу (сиделка)
 • Эмгек тажрыйбасы: 1 ден 3 жылга чейин
 • Жумуштун түрү: Туруктуу
10 июнь 2024 15:37
айына 70 000 ₽ башталат
 • Шаар: Москва/Московская область
 • Должность: Адамды тейлеп туруучу (сиделка)
 • Эмгек тажрыйбасы: 1 жылга чейин
 • Жумуштун түрү: Туруктуу
28 май 2024 10:15
айына 60 000 ₽ башталат
 • Шаар: Москва/Московская область
 • Должность: Адамды тейлеп туруучу (сиделка)
 • Эмгек тажрыйбасы: 1 ден 3 жылга чейин
 • Жумуштун түрү: Туруктуу
20 май 2024 20:34
айына 75 000 ₽ башталат
 • Шаар: Москва/Московская область
 • Должность: Адамды тейлеп туруучу (сиделка)
 • Эмгек тажрыйбасы: 6 жылдан 9 жылга чейин
 • Жумуштун түрү: Туруктуу
20 май 2024 18:13
айына 60 000 ₽ башталат
 • Шаар: Москва/Московская область
 • Должность: Адамды тейлеп туруучу (сиделка)
 • Эмгек тажрыйбасы: 1 ден 3 жылга чейин
 • Жумуштун түрү: Туруктуу
20 май 2024 15:31
айына 60 000 ₽ башталат
 • Шаар: Москва/Московская область
 • Должность: Ар түрлүү, Адамды тейлеп туруучу (сиделка)
 • Эмгек тажрыйбасы: Иш тажрыйбасыз
 • Жумуштун түрү: Туруктуу
20 май 2024 10:06
айына 60 000 ₽ башталат
 • Шаар: Москва/Московская область
 • Должность: Таңгактоочу, Ар түрлүү, Адамды тейлеп туруучу (сиделка)
 • Эмгек тажрыйбасы: 6 жылдан 9 жылга чейин
 • Жумуштун түрү: Туруктуу
13 май 2024 12:16
айына 60 000 ₽ башталат
 • Шаар: Москва/Московская область
 • Должность: Адамды тейлеп туруучу (сиделка)
 • Эмгек тажрыйбасы: 6 жылдан 9 жылга чейин
 • Жумуштун түрү: Туруктуу
13 май 2024 11:58
айына 60 000 ₽ башталат
 • Шаар: Москва/Московская область
 • Должность: Адамды тейлеп туруучу (сиделка)
 • Эмгек тажрыйбасы: 6 жылдан 9 жылга чейин
 • Жумуштун түрү: Туруктуу
13 май 2024 10:06
айына 60 000 ₽ башталат
 • Шаар: Москва/Московская область
 • Должность: Башка адистик, Адамды тейлеп туруучу (сиделка)
 • Эмгек тажрыйбасы: 3 жылдан 6 жылга чейин
 • Жумуштун түрү: Туруктуу
06 май 2024 22:59
айына 90 000 ₽ башталат
 • Шаар: Москва/Московская область
 • Должность: Адамды тейлеп туруучу (сиделка)
 • Эмгек тажрыйбасы: 1 ден 3 жылга чейин
 • Жумуштун түрү: Туруктуу
06 май 2024 10:09
айына 70 000 ₽ башталат
 • Шаар: Москва/Московская область
 • Должность: Адамды тейлеп туруучу (сиделка)
 • Эмгек тажрыйбасы: 1 ден 3 жылга чейин
 • Жумуштун түрү: Туруктуу
06 май 2024 10:06
айына 70 000 ₽ башталат
 • Шаар: Москва/Московская область
 • Должность: Бала багуучу, бала кароочу (гувернантка), Адамды тейлеп туруучу (сиделка)
 • Эмгек тажрыйбасы: 6 жылдан 9 жылга чейин
 • Жумуштун түрү: Туруктуу
02 май 2024 15:33
айына 70 000 ₽ башталат
 • Шаар: Москва/Московская область
 • Должность: Адамды тейлеп туруучу (сиделка)
 • Эмгек тажрыйбасы: 3 жылдан 6 жылга чейин
 • Жумуштун түрү: Туруктуу
02 май 2024 14:26
айына 70 000 ₽ башталат
 • Шаар: Москва/Московская область
 • Должность: Адамды тейлеп туруучу (сиделка)
 • Эмгек тажрыйбасы: 1 ден 3 жылга чейин
 • Жумуштун түрү: Туруктуу
27 апрель 2024 14:30
айына 70 000 ₽ башталат
 • Шаар: Москва/Московская область
 • Должность: Адамды тейлеп туруучу (сиделка)
 • Эмгек тажрыйбасы: 9 жылдан ашык
 • Жумуштун түрү: Туруктуу
22 апрель 2024 15:13
айына 100 000 ₽ башталат
 • Шаар: Москва/Московская область
 • Должность: Адамды тейлеп туруучу (сиделка)
 • Эмгек тажрыйбасы: 9 жылдан ашык
 • Жумуштун түрү: Туруктуу
15 апрель 2024 17:49
айына 70 000 ₽ башталат
 • Шаар: Москва/Московская область
 • Должность: Официант, Наабайчы, Адамды тейлеп туруучу (сиделка)
 • Эмгек тажрыйбасы: 3 жылдан 6 жылга чейин
 • Жумуштун түрү: Туруктуу
15 апрель 2024 09:24
айына 70 000 ₽ башталат